WAAROM

connector-algemeenopvulblokSocio Economics
Meedoen in de samenleving, kunnen groeien en liefst een eigen inkomen verdienen is voor ieder mens belangrijk. Zeker voor de steeds grotere groep mensen die niet zo makkelijk aansluiting kunnen vinden, laat staan instromen in het reguliere arbeidsproces.

Verandering
Samenwerking rond innovatieve concepten is nodig om mensen mee te laten doen in de samenleving. Social label ontwikkelt voor werkplaatsen een concrete productlijn in samenwerking met een ontwerper of kunstenaar. Zo ontwikkelden we Social label:
>HOUT ism ontwerper Piet Hein Eek
>VAAS ism ontwerper Roderick Vos
>MASK ism kunstenaar Marc Mulders
>STILL ism architect Haiko Meijer (Onix)
>VEEG ism ontwerper Dick van Hoff. 

Het kwaliteitsaanbod biedt werkplaatsen
de kans om ondernemender te worden en in contact te komen met het publiek.

Platform
Stichting Social label – Socio economics ziet de producten als ‘key’ om processen rond zorg, werk en participatie te veranderen. Er is nieuw werk op maat nodig, passend bij de mens die nu niet mee kan in onze snelle wereld. Daarnaast is er ook een bewustwording onder het publiek en ondernemers nodig. Met onderscheidende designproducten van een hoge sociale waarde nodigen we zowel publiek, ontwerpers, zorgbegeleiders als ondernemers uit om mee te doen. Social label legt duurzame economische, sociale en culturele verbindingen en laat mensen trots zijn op wat zij maken en doen. Zie ook Meedoen

social label