ONDERSTEUNERS

Stichting Social label krijgt waardering en ondersteuning van verschillende partijen. Daar zijn we heel erg blij mee want daarmee kunnen we mooie projecten voortzetten en aantrekkelijk werk creëren. De  belangrijkste ondersteuners zijn Stichting DOEN in het kader van sociaal ondernemerschap en het Fonds voor Cultuurparticipatie met de Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024.

Stichting DOEN ondersteunt mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen te inspireren voor een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN biedt Social label financiële ondersteuning om haar initiatief mee waar te maken.

Stichting DOEN over Social label:
“Social label is een prachtig voorbeeld van een echte sociale onderneming. Voor mensen die moeilijk aan het werk komen, wordt nieuw werk op maat ontwikkeld dat gezien wordt door een groot publiek. Naast de trots die dat geeft, kan met de opbrengst van de producten de onderneming op den duur zelfvoorzienend worden. DOEN ondersteunt deze sociale onderneming dan ook graag uit de middelen van de Vrienden Loterij.”

Fonds voor Cultuurparticipatie
Rijkscultuurfonds heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap.


Dankzij de steun van Rabobank Foundation en Brabant C heeft Social label afgelopen jaren verder invulling gegeven aan haar lab-platformfunctie om via de kracht van design en communicatie maatschappelijke vernieuwing te stimuleren voor een andere kijk op werk en meedoen. Alle pilots, de methode en impact staan beschreven in het boek Social label Works. Hierin zijn naast interviews met ontwerpers en makers, begeleiders en directies werkplaatsen ook alle verslagen van publiekscolleges met wetenschappers en Ronde Tafels met CEO’s bedrijfsleven, onderwijs, zorg en beleidsmakers opgenomen.

social label