LAB

Ontwerpen van arbeid
Vanuit het Social label Lab, designlab voor maatschappelijke vernieuwing tonen we de sociaal duurzame designcollectie met 19 bevlogen ontwerpers en werkplaatsen gaan we de dialoog aan voor een moreel maatschappelijk kompas naar een inclusieve wereld. Voor waardevol werk en waardering voor iedereen. Een andere kijk op arbeid, leren en meedoen.

Democratisering van Schoonheid
We ontwerpen arbeid en participatie op maat door ‘design en actie met betekenis’. Een groep bestaat uit professionals, mensen met minder kansen, mensen met een beperking en mensen die een plek willen terug veroveren in de maatschappij. Het moet een samenwerking zijn die gestoeld is op wederzijds respect en oog voor de kwaliteit die eenieder bezit. We zeggen daarom ook dat communicatie de basis is van onze samenleving en design daar een doel, middel, functie, poezie of welzijn aan kan toevoegen voor een betere leefomgeving en omgang met elkaar. Welzijn en gezien worden is voor iedereen belangrijk.

social label