Boek presentatie & WWH 4 jaar

Celebration
Op 26 mei 2019 om 14.00u presenteren we met trots ons boek ‘Social label Works’. Ook vieren we dan het 4 jarige bestaan van het Werkwarenhuis, in het Social label Lab aan de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch. Met grote dank aan alle crowdfunders die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het boek ‘Social label Works’. Een omvangrijk boekwerk waarin vanuit verschillende perspectieven inzichten worden gegeven voor een inclusieve arbeidsmarkt, betekeniseconomie en sociaal duurzame leefomgeving. Socioeconomics.

Programma
13.00 Do Good Market 
14.00 Official Opening & Presentatie boek (happy hour)
15.00 Live Workshops door werkplaatsen

Graag aanmelden voor de boekpresentatie (ivm happy hour) via info@sociallabel.nl
Het boek is ook online te bestellen via onze online shop

Van wetenschappelijke essays, impact meting tot design doing 
Het boek Social label Works geeft een andere kijk op design en communicatie en zoomt in op deze verfrissende design by doing-benadering. Behalve uitgebreide collectie- en foto-overzichten, lessen in socio economics, kwantitatieve en kwalitatieve impactmetingen, zijn er interviews met makers en designers en verslagen van lezingen en discussiepanels. Een aantal essays plaatst de ambities van Social label in een actuele, culturele, maatschappelijke en economische context.‘Kan design de wereld redden?’ vroeg Social label aan journalist, schrijver Jordan Hruska (o.a. The NY Times en The Economist). In zijn hoopgevende antwoord introduceert hij het begrip ‘rethinking design thinking’. ‘Het wordt tijd te pleiten voor een meer inclusieve wereldeconomie. Arbeid is daarin het ijkpunt om onze ideeën over het milieu en over elkaar te hervormen’. Laat dat nou nét het vertrekpunt van Social label zijn.

social label